Компаниите се насочват към съвместна работа в облака

Съвместната работа в облака носи множество ползи за бизнеса, сочи глобално проучване на Forbes Insights, поръчано от Cisco. Близо две трети от анкетираните (64%) мениджъри твърдят, че облачните инструменти за съвместна работа сега работят по-бързо откогато и да било. В резултат на това компаниите излизат по-бързо на пазара, ускоряват процеса на модернизиране на продуктите си и реагират по-бързо на действията на конкурентите.

Проучването обхваща 532 топ мениджъри от компании с годишни продажби от 250 милиона долара до 20 милиарда долара. 55% от участниците твърдят, че облачните решения им позволяват да направят пробив в съвместната работа. Те им дават широк избор от разширени възможности в области като комуникации, доставка на продукти и услуги, обмен на информация, достъпност до информационни ресурси и колективно решаване на проблеми.

Според 58% от анкетираните, облачните средства за съвместна работа могат да се използват за усъвършенстване на деловите процеси, вкл. покупки, производство, маркетинг, продажби и техническа поддръжка. Компании и организации от различни сфери на дейност трансформират деловите процеси с помощта на съвременните системи за съвместна работа, опериращи в облака.

Така например, D+M Group използва видео и уеб конференции за ускорено решаване на проблеми. Подобни средства помагат на специалистите на компанията по-бързо да откриват едни или други проблеми и да реагират на тях по-оперативно и качествено.

59% от анкетираните споделят мнението, че облачните решения за съвместна работа стимулират иновациите. Предоставянето на ръководителите и изпълнителите на нови, по-ефективни начини за обмен на информация практически неизбежно води до развитие на иновациите, формиране на нови бизнес модели и варианти за доставка на услуги за все повече потребители в организациите и извън тях.

Възможността за съвместна работа в облака става едно от решаващите конкурентни предимства, коментира Forbes Media. Водещите компании все по-често доставят облачни средства за съвместна работа не само на своите специалисти, но и формират външни работни групи, включващи клиенти, партньори и дори представители на регулиращите органи.

Облакът ускорява внедряването на технологии за съвместна работа, вкл. предаване на глас и видео, както и провеждането на конференции. В резултат на това, компаниите повишават своята ефективност при вземане на решения и качеството на услугите си, предоставяни на клиентите, коментира Cisco. Като цяло, резултатите от проучването показват, че облачните инструменти за съвместна работа способстват успеха на бизнеса.

Коментари по темата: „Компаниите се насочват към съвместна работа в облака”

добавете коментар...

  1. Borislav

    Някой има ли впечатления от безплатния битрикс24 за съвместна работа?

Коментар