Облакът освен ползи носи и скрити разходи

Облачните технологии намаляват значително разходите на ИТ отделите, но те имат и скрита цена. Внедряването им е свързано с непредвидени рискове и допълнителни харчове, сочат резултатите от глобално изследване на Symantec сред малки, средни и големи компании. 90% от анкетираните вече имат опит с облачни проекти или планират такива.

Сред положителните страни на облака се посочват скоростта, гъвкавостта и икономичността. Много компании обаче се сблъскват с трудности, свързани със загуба на данни и съответно със сложните и продължителни процеси за тяхното възстановяване.

Една трета от най-големите компании са губили данни, поместени в облака, докато при по-малките компании този показател е 24%. Над половината от загубилите данни изпитват трудности с тяхното възстановяване, като в 40% от случаите това е била конфиденциална информация, а за кражба на информация докладват 25%.

Процесът на възстановяване се усложнява от факта, че компаниите използват различни програми във виртуална, физическа и облачна среда. В резултат на това ефективността на възстановителните процедури се понижава, а рисковете нарастват. Проучването сочи, че 43% от компаниите са губили окончателно информация в  облака, а 68% срещат сериозни трудности при нейното възстановяване.

В ситуация, при която преходът към облачни технологии е необходим за поддръжка на конкурентоспособността, а рискът от загуба на информация е достатъчно голям, компаниите трябва много внимателно да избират доставчика. Appercut Security препоръчва на клиентите дори да посещават физическия офис и центъра за данни на провайдера, тъй като на този пазар все още има много слаби брандове.

Друг съвет към компаниите, избиращи облачен доставчик, е да се информират за всички операции с техните данни, вкл. архивиране, пренасяне и др. „Ако използвате облачни API, забранете операциите по изтриване на данни, промяна на структурите на таблиците и други опасни за данните операции, за да не бъдат изтрити случайно”, съветват Appercut Security.

Авторите на изследването, проведено от Symantec, дават четири препоръки. На първо място, да бъдат унифицирани правилата за процесите, според нуждите на клиентите и информацията, а не според технологиите и платформата. Второ, да се съблюдават веднъж установените правила и възможно по-рядко да се променят. На трето място, анализът препоръчва избор на програми и приложения, които работят на всички платформи. И накрая, наложителна е дедупликация на данните в облака.

Минимизирането на скритите разходи може да се постигне с избор на правилен доставчик, тъй като тези харчове зависят най-вече от качеството на неговата услуга. При верен избор на провайдер, скритите разходи за малките и средни компании могат да бъдат много малки или дори нулеви.

Коментар