Облакът пести бюджет и увеличава приходите

60% от компаниите изразходват спестените от облака средства, за да наемат нови служители, за бонуси и други повишения

60% от компаниите изразходват спестените от облака средства, за да наемат нови служители, за бонуси и други повишения

Облачните технологии помагат на компаниите да пестят средства и дори да получат допълнителни приходи, твърди проучване. Експерти от бизнес училището в Манчестър и хостинг компанията Rackspace са анкетирали над 1300 компании в САЩ и Великобритания.

Проучването установява намаляване на ИТ бюджетите при 26% от американските фирми. Почти всички анкетирани (94%) заявяват, че клауд технологиите им помагат да икономисват средства.

Същевременно, близо две трети (62%) от анкетираните твърдят, че облачните технологии са способствали за увеличаване на приходите на компаниите. Най-зависими от клауда са стартиращите компании – 92% от тях посочват, че облачните технологии са изиграли ключова роля на първите етапи от развитието им.

Средствата, спестени от облака, се влагат най-често в по-нататъшно развитие на компаниите (при 68% от анкетираните). Бизнесът използва тези допълнителни пари за развитие на линиите си от продукти, разработка на нови услуги и други подобни дейности.

Изследването опровергава разпространеното мнение, че облачните технологии водят до съкращаване на персонала. Оказва се, че 60% от компаниите изразходват спестените от облака средства, за да наемат нови служители, за бонуси и други повишения. Като цяло, броят на служителите в анкетираните компании е нараснал с 28% след преминаване към облачни технологии.

През септември 2012 г. Европейската комисия обяви нова стратегия за оптимизиране на резултатите в частния и публичния сектор чрез изчислителни облаци. Мерките следва да осигурят 2,5 милиона нови работни места в ЕС и да доведат до увеличаване на БВП със 160 милиарда евро (около 1%) до 2020 г.

Същевременно, около 1,7 милиона работни места, свързани с клауд компютинг, са останали незаети през миналата година. Причината за това е липсата на обучение, сертификация и опит за работа в облачната среда, сочи анализ на IDC. Търсенето на клауд специалисти ще расте с 26% годишно до 2015-та.

Коментар