Софтуерът за съвместна работа расте най-бързо

Световният пазар на софтуер е във фаза на сдържан растеж, сочи анализ на IDC

Световният пазар на софтуер е във фаза на сдържан растеж, сочи анализ на IDC

Софтуерът за съвместна работа (collaborative applications software) ще отбележи най-висок ръст през настоящата година, прогнозира IDC. Сегментът ще бъде повлиян най-силно от облачните технологии.

Към тази категория се отнася, в частност, социалният софтуер, с помощта на който потребителите могат да взаимодействат и обменят информация.

В дългосрочна перспектива най-бързо ще расте софтуерът за управление на структурирани данни (structured data management software), като показателят CAGR в периода 2012-2017 г.  ще възлезе на 9,3%. Управлението на данни се явява основата на информационно-ориентираната икономика и играе решаваща роля при реализацията на проекти за т.нар. „големи данни”, коментира IDC.

През 2012 г. ръстът на световния пазар на софтуер е забавил темпа си до 3,6%, което е по-малко от половината спрямо предходните две години. IDC очаква сдържан ръст в пределите на 5,7% през настоящата година. Прогнозираният средногодишен ръст (CAGR) в периода 2012-2017 г. възлиза на 6,3%.

От регионална гледна точка ръстът на софтуерния пазар ще бъде най-устойчив в страните с развиваща се икономика. Показателят CAGR в Азиатско-тихоокеанския регион (без Япония), Латинска Америка, Централна и Източна Европа, Близкия изток и Африка (CEMA) ще достигне 8,8% в периода 2012-2017 г., докато в развитите региони (Северна Америка, Западна Европа и Япония) ще остане на ниво 5%.

Към края на разглеждания период, през 2017 година, развиващите се страни ще осигурят почти 19% от общите приходи на световния пазар за софтуер, прогнозира IDC.

Коментари по темата: „Софтуерът за съвместна работа расте най-бързо”

добавете коментар...

  1. Константин Стоянов

    Тъй като сте дали възможност да се остави коментар, ще си позволя да представя накратко Teamlook – “http://teamlook.net/” – система за съвместна рабата и управление на документи, проекти и процеси.

    Системата се адаптира точно според изискванията на конкретния бизнес и е изключително гъвкава, тъй като е изградена от оригинална идея за софтуерна архитектура. Чрез системата компаниите решават множество организационни проблеми, за които нямат софтуер, който да им даде решение. Системата е подходяща за средно големи компании с персонал над 20 души. С други думи Teamlook e автоматизирана система за управление на съвместна работа, документи и процеси, която осигурява на собствениците на разрастващи се средно големи компании устойчиво развитие на бизнеса им, повече доволни клиенти, повече приходи и повече свободно време Програмираме я в България.

Коментар