„Re:Action” измерва обществени нагласи

Онлайн барометърът, предложен от БСК, стъпва на облачна платформа