„Re:Action” измерва обществени нагласи

Re:Action анализира публичното представяне на политически партии и лидери

Re:Action анализира публичното представяне на политически партии и лидери

Българската стопанска камара пуска на пазара изцяло нов в технологично отношение инструмент за измерване на обществените нагласи. Re:Action е създаден от БСК в партньорство със софтуерните компании „Гама систем“ (Словения) и „Специализирани бизнес системи“ (България).

Предстоящите парламентарни избори в България са подходящ повод за тестване на Re:Action в реални условия, за анализи на публичното представяне на политически партии и лидери, посочиха от камарата. Засега барометърът ще следи петте партии и петимата политически лидери с най-висок рейтинг, отчетен от социологическите агенции.

В продължение на десет дни (от днес до 20 май) данните ще бъдат анализирани и коментирани от водещи социолози два пъти дневно (сутрин и вечер) в ефира на телевизия Bulgaria on air, като обект на анализ ще бъде и отношението на онлайн потребителите към резултатите от проведените на 12 май парламентарни избори.

Онлайн барометърът Re:Action е уникален продукт не само за българския, но и за световния пазар. Инструментът позволява изследване на отношението на участниците в социалните мрежи към конкретни теми, проблеми, продукти, марки, личности и т.н. Re:Action проследява във времеви и регионален разрез активността и емоционалното отношение на онлайн потребителите към анализираните теми.

Получените резултати имат висока степен на достоверност, най-малко по три причини:

Изследването обхваща многократно по-голям кръг участници от стандартните социологически проучвания. За сравнение, социологическите проучвания обикновено се базират на извадка от 400 до 1000 анкетирани лица, докато Re:Action изследва практически всички говорещи (пишещи) по дадена тема, които обикновено са не по-малко от 5-10 хиляди души, като бройката често надхвърля 50 хиляди души.

Коментарите в социалните мрежи са с много по-висока степен на искреност, съпоставено с отговорите на конкретно формулирани въпроси в социологическите анкети.

Процесът на извличане на данните е автоматизиран, т.е. елиминиран е човешкият (субективният) фактор, а оттам – възможностите за манипулиране на резултатите.

Re:Action е базиран на облачни технологии на Microsoft. Това е самообучаващ се изкуствен интелект, който „разбира” семантичните връзки между отделните думи и фрази и на тази база улавя емоционалното отношение на „говорещия“ към дискутираната тема или обект. В основата на Re:Action стои високотехнологичен лингвистичен алгоритъм, плод на дългогодишни научни изследвания в тази област.

Преди да стигне до потребителите в България, продуктът е преминал през фаза на „обучение“ за „разбиране“ на български език. Този първи обучителен етап поставя основите за по-нататъшно самообучение на системата, така че към момента Re:Action улавя успешно емоционалното значение на онлайн коментарите с почти 100-процентова достоверност.

В Европа продуктът навлиза благодарение на словенската софтуерна компания Gama System, която притежава ексклузивните права за Стария континент. Партньори на GamaSystem за България са БСК и „Специализирани бизнес системи“ АД.

GamaSystem, в партньорство с телевизия „POP TV“, прилага за първи път в Европа продукта по време на последните президентски избори в Словения през ноември 2012 г. Дотогава всички социологически агенции предричат сигурен втори мандат на досегашния президент. По време на финалните телевизионни дебати, обаче, зрителският вот дава абсолютна преднина на неговия опонент, който печели изборите, въпреки предварителните очаквания на социолозите, а „POP TV“ се изкачва до първа позиция в рейтинговата скала на словенските ТВ-оператори.

С цел увеличаване броя на изследваните коментари, а оттам – по-висока степен на представителност на резултатите, БСК препоръчва на потребителите на социални мрежи да индексират коментарите си с #rebg.

Коментар