ФБР към хората: Кодирането не е във ваш интерес

За да защитят населението, властите в някои ситуации трябва да имат достъп до персонални данни, заяви Джеймс Коми