ЕС ще подпомага иновациите с нов финансов инструмент

InnovFin включва различни продукти - от гаранции за посредници, които отпускат кредити, до преки заеми за предприятия