Райфайзенбанк договори още средства по програма InnovFin

Стотици малки предприятия и средни компании в България ще получат достъп до финансиране в общ размер на 78 млн. евро

Райфайзенбанк (България) и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) договориха нови 43 млн. евро за финансиране на иновативни проекти по програма InnovFin на Европейската комисия, в допълнение на 35 млн. евро, осигурени през 2016 г. Транзакцията се осъществява с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) – основата на „Инвестиционния план за Европа“.

До този момент, в рамките на програмата InnovFin, за две години и половина Райфайзенбанк е финансирала над 140 проекта на бизнеса за близо 35 млн. евро, съобщиха от финансовата институция. Секторите от българската икономика, които най-активно се възползваха от програмата, са в сферата на производството и търговията.

Финансираните проекти са основно за инвестиции и оборотни средства, с цел разрастване на бизнеса. Сред иновативните инвестиции са изграждане на кабелно оптично трасе, изграждане на инкубатор – споделени работни пространства за генериране на идеи, както и внедряване на нови технологии и оборудване.

Благодарение на второто споразумение, посредством „Инвестиционния план за Европа“, стотици малки предприятия и средни компании в България – със средно ниво на капитализация (с персонал до 499 души) – ще получат достъп до финансиране в общ размер на 78 млн. евро, като това ще допринесе за откриване на нови работни места.

Кредитите ще се отпускат с гаранционно покритие от ЕИФ, в рамките на инициативата „ЕС ИновФин за Иноватори“ с финансовата подкрепа по Програмата на Европейската комисия „Хоризонт 2020“. Това ще даде възможност на Райфайзенбанк да предоставя на иновативни компании допълнително финансиране при по-благоприятни условия.

Коментар