Робот с отворен код се включва в образованието

Свободно достъпният хардуер и софтуер дават възможност на потребителите сами да конструират собствени роботи