Робот с отворен код се включва в образованието

Poppy е създаден от екипа Flowers в института INRIA, който разработва модели на роботи за изучаване на процесите на развитие на човека

Poppy е създаден от екипа Flowers в института INRIA, който разработва модели на роботи за изучаване на процесите на развитие на човека

Френски научен екип създаде робот с мисия да вдъхнови иновациите в образованието. Poppy е първият хуманоиден робот, създаден чрез триизмерен печат и изцяло с отворен код, съобщи Европейската комисия.

Всеки може да конструира и програмира Poppy. Това означава, че роботът не е предназначен само за учени и инженери – неговите създатели искат да го включат в професионалното обучение и да дадат възможност на учащите да експериментират.

Poppy е създаден от екипа Flowers в института INRIA, който разработва компютърни модели и модели на роботи като инструменти за изучаване на процесите на развитие на човека. Тялото на Poppy е отпечатано с триизмерен принтер, а поведението му се контролира чрез свободно достъпен софтуер. Това означава, че потребителите могат бързо и лесно да проектират частите на тялото и сами да програмират как да се държи роботът.

Poppy е първият хуманоиден робот, създаден чрез триизмерен печат и изцяло с отворен код

Poppy е първият хуманоиден робот, създаден чрез триизмерен печат и изцяло с отворен код

„Много малко са изследванията на ползите от триизмерния печат и неговото взаимодействие с компютърните науки в учебната среда. С нашата платформа Poppy предлагаме на учебните заведения и преподавателите начин да развиват творчеството на учащите в области като механика, компютърни науки, електроника и триизмерен печат”, казва д-р Пиер-Ив Удейе, получател на начални субсидии на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) в областта на компютърните науки и информатиката.

Хардуерът и софтуерът са свободно достъпни. „Хуманоидният робот Poppy не е само един – има толкова роботи Poppy, колкото и потребители. Това го прави много привлекателен, защото той се превърна от чисто технологичен инструмент в истинска социална платформа”, допълва д-р Удейе.

Свободно достъпният хардуер и софтуер за пръв път дават възможност на потребителите сами лесно да конструират свои роботи. Poppy вече е съвместим и с платформата Arduino, което позволява на робота да взаимодейства с други електронни устройства, вкл. „интелигентни” облекла, светлинни устройства, сензори и музикални инструменти.

Създателите на Poppy искат да включат робота в професионалното обучение

Създателите на Poppy вярват, че тяхното творение може да се впише в професионалното обучение

Д-р Удейе планира да пренесе тази технология извън изследователската лаборатория, по-специално в образователния сектор. С тази евтина платформа може да се насърчи създаването на по-интерактивна и по-вдъхновяваща учебна среда, приближаваща света на научните изследвания и проектирането до учащите, коментира европейският комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите Мойра-Гейгън Куин.

Платформата Poppy се появи благодарение на финансирания от ЕНС проект „Изследователи”, в чиито рамки д-р Удейе изучава механизмите на ученето и развитието с помощта на роботи. „Нашата хипотеза е, че тялото е съществена променлива при придобиването на двигателни и социални умения от хората. За да изследваме тази теория, се нуждаехме от платформа, която позволява бързото провеждане на експерименти с различни видове морфология на роботи. Така бе създадена платформата Poppy”, казва той.

Благодарение на финансирането, д-р Удейе е успял да разработи начини за решаване на проблеми и за критично мислене в областта на роботиката. Той се надява, че студентите по компютърни науки, програмиране и проектиране ще могат да се обучават с помощта на Poppy и, може би, по-късно да си намерят работа в сектора на роботиката. Проектът „Изследователи” е на стойност 1,5 млн. евро и ще приключи през 2015 г.

Poppy също така ще даде възможност на потребителите да обменят идеи и резултати и да си сътрудничат по изключително открит начин чрез специална уеб платформа, обединяваща хора от областите на образованието, изкуството, науката и промишлеността. Екипът на д-р Удейе вече е използвал Poppy в други области, включително в областта на изкуството.

В рамките на текущата програма за творчески престой „Еtres et Numеrique” екипът работи заедно с танцьор и визуален творец, за да изследва емоциите и възприятията на жестовете и движенията на тялото с помощта на робот. Те се надяват да извършат подобни експерименти в рамките и на други художествени представления.

Коментар