Учени създадоха мрежа от 1024 робота

Всеки робот от мрежата представлява цилиндрично устройство с приемник на сигнали и програма за управление (снимка: arstechnica)

Всеки робот от мрежата представлява цилиндрично устройство с приемник на сигнали и програма за управление (снимка: arstechnica)

Изследователи от университета Харвард конструираха мрежа от 1024 робота. Автономните устройства могат самостоятелно да създават двумерни фигури и да взаимодействат едни с други като колектив, съобщи Arstechnica.

Проектътсе реализира под името Kilobots, което подсказва броя на използваните в системата роботи (по аналогия с килобайт – 1024 бита). Роботите сами по себе си не притежават особени качества, но заедно са способни да формират прости геометрични фигури като квадрат, звезда или буквата К, без да ползват помощ от оператор.

Всеки робот от мрежата представлява цилиндрично устройство с приемник на сигнали и програма за управление, с диаметър 30 мм и височина 50 мм. В бъдеще „армията” от 20-доларови роботи ще може да изписва думи и цели словосъчетания.

Към момента проектът Kilobots не си поставя свръх-амбициозни задачи, нито се опитва да реши актуални проблеми на човечеството. По-скоро учените експериментират със създаване на колективен изкуствен интелект и групи от роботизирани механизми, които могат да взаимодействат помежду си и дори да се възстановяват едни други.

Създаването на фигури отнема на мрежата от роботи средно 12 часа. Ролята на базови точки за инфрачервено ориентиране и последващо точно позициониране изпълняват четири главни робота – именно те отговарят за формиране на двумерните обекти.

Коментар