Човешкият труд все още е по-евтин от роботите

Работниците в Китай все още са по-евтини от роботите в промишленото производство, но ситуацията скоро ще се промени

Работниците в Китай все още са по-евтини от роботите в промишленото производство, но ситуацията скоро ще се промени

Роботите постепенно заменят хората в китайските заводи. Проникването на машините ще расте с 25% годишно и ще помогне на Китай да компенсира очаквания дефицит от нископлатена работна сила, твърдят анализатори.

В момента обаче монотонното сглобяване на продукти за целия свят излиза по-евтино с човешки труд. Заплатите обаче нарастват с 10-20% годишно, докато цените на роботите падат средно с 4% на година. Тази тенденция подтиква много компании, произвеждащи в Китай, да разработват индустриални роботи, които в бъдеще да заменят хората.

С промишлени роботи вече се занимават не само традиционни производители като швейцарската ABB Group и немската Kuka, но и нови играчи, каквито са тайванските Delta и Foxconn и датската Universal Robots.

Delta, която по-рано доставяше захранващи блокове за Apple, планира към 2016 г. да създаде робот, способен денонощно да асемблира продукти с висока добавена стойност. Компанията обещава цена на робота не по-висока от 10 000 долара, което е два пъти по-евтино от съществуващите в момента аналози.

Първата задача на робота е да избави човека от изпълнението на прости и монотонни операции. Второ, роботите ще увеличат ефективността на производството и трето – ще повишат качеството на продукта, пояснява пред The Economic Observer генералният мениджър на Qingdao Kingerobot Automation – Тао Сибин.

Китайският промишлен сектор в момента е роботизиран по-малко спрямо конкурентните индустрии. В Япония, например, на всеки 10 000 работника се падат 300 робота, докато в Китай на същия брой хора съответстват само 10 машини. Общият брой роботи, заети в промишленото производство на Китай, е два пъти по-малък, отколкото в САЩ или Германия.

Търсенето на роботи ще нараства с минимум 25% годишно в следващите едно-две десетилетия, прогнозира Тао Сибин. Развитието на индустрията на роботите получава активна  подкрепа от китайското правителство, тъй като страната започна да се сблъсква с дефицит на работна сила – населението застарява, а младите бягат от физическия труд в полза на интелектуалния.

Като водещ световен производител, Китай е изправен пред недостиг на работна сила и нарастващи заплати с всяка изминала година. В последните 50 години от развитието на индустриалните роботи нито една страна не е изпитвала толкова голям ръст в търсенето им за толкова кратък интервал от време, коментира ситуацията високопоставен чиновник от китайското министерство на промишлеността и информатизацията.

Макар че роботите могат да изпълняват сами определени операции по сглобяване на продукти, човешкият труд в Китай все още излиза по-евтин. Освен това хората имат още едно предимство – гъвкавост, която им позволява да превключат лесно от една работа на друга, докато при работите се изисква препрограмиране.

Заради краткия жизнен цикъл, някои стоки се произвеждат само за период от 9 до 18 месеца. След това производството се сменя, което за роботите означава нов софтуер и съответно оскъпяване.

Именно по тази причина, Foxconn – най-големият контрактен производител на ИТ продукти, не бърза да изпълни плана си за въвеждане на 1 милион робота в своите заводи до 2014 г. При сглобяването на iPhone компанията разчиташе на 1,1 млн. работника. Планът за модернизация не е спрян, но вероятно ще се забави.

Същевременно, Universal Robots и ABB прогнозират, че доставките на роботи в Китай ще нараснат от 26 000 през 2012 г. до 35 000 през 2015 г.

Коментар