Linux общността с проект за метавселена – отворена и безплатна

Амбицията е да стане „толкова мощна, колкото световната мрежа”