Linux общността с проект за метавселена – отворена и безплатна

Амбицията е да стане „толкова мощна, колкото световната мрежа”

Отвореният код се наложи като икономически модел

Това е модел, който произвежда по-добре, по-бързо и по-евтино софтуер, заяви Джим Землин, изпълнителен директор на Linux Foundation

Linux се развива в полза на корпорациите

Индивидуалните разработчици загубиха право на глас при избор на членове в борда на директорите на Linux Foundation за сметка на комерсиалните компании