Търсенето на Linux специалисти расте взривно

93% от HR мениджърите планират да наемат Linux специалисти в близките шест месеца

93% от HR мениджърите планират да наемат Linux специалисти в близките шест месеца

Търсенето на специалисти с умения по Linux расте, като това е обусловено от промените в сървърния бизнес, твърди ново проучване.

Облачната инфраструктура, вкл. Amazon Web Services, се базира основно на Linux, което води логично до нарастваща употреба на отворената платформа заедно с ръст на клауд услугите.

30% от всички сървъри, доставени през настоящата година, ще се използват за нуждите на облачните доставчици, прогнозира IDC. Това ще бъде съпроводено с повишено търсене на специалисти по Linux.

Според проучване (2014 Linux Jobs Report) на Linux Foundation и кариерния сайт Dice, около 77% от работодателите поставят Linux в списъка на приоритетите при наемане на кадри, докато преди една година този показател беше 70%.

Фактор за увеличеното търсене на Linux специалисти също така е ръстът при мобилните приложения, тъй като много от мобилните услуги се базират на системи с отворен код.

По данни на IDC за третото тримесечие на миналата година, Linux държи 28% от сървърния бизнес, спрямо 21,5% за същия период на миналата година. Сайтът Dice пък има около 11 000 позиции за Linux специалисти.

Проучванията на IDC сочат, че Windows губи дял при хардуера за сървъри, който през Q3 2013 е паднал до 50,3%, в сравнение с 51,1% година по-рано. Unix системите бележат спад от над 31% за една година, при общ спад от 3,7% на сървърния пазар.

Изследването на Dice и Linux Foundation сред 1100 HR мениджъри и 4000 Linux професионалисти установява взривен ръст в търсенето на специалисти по отворената платформа. С около 10% е нараснал броят на мениджърите, които признават, че Linux става все по-важна за бизнеса, а 35% от анкетираните съобщават за нарастващо използване на Linux в корпоративна среда.

93% от мениджърите са заявили, че планират да наемат Linux специалисти в близките шест месеца. 86% от анкетираните професионалисти по Linux твърдят, че познанията им по Linux разкриват по-големи възможности за кариерно развитие, разкрива още проучването.

Коментар