Linux е предпочитана за облака пред Windows

Linux е главният фактор за преход към облака, сочи проучване на Linux Foundation и и Yeoman Technology Group

Linux е главният фактор за преход към облака, сочи проучване на Linux Foundation и Yeoman Technology Group

Windows е най-популярната операционна система в света, но в корпоративния сектор Linux е предпочитана в много случаи. Това се потвърждава от скорошно изследване на Linux Foundation и анализаторите от Yeoman Technology Group.

Анкетирани са 774 представители на компании с годишни приходи от 500 млн. долара нагоре и персонал поне 500 души. Резултатите показват висока популярност на Linux в корпорациите.

75% от анкетираните твърдят, че използват Linux за работа с облачни услуги. Привърженици на Windows са 23% от компаниите, а за Unix са дали гласа си само 2%.

Нараства броят на компаниите, които внедряват Linux в работата си. Около 87% от анкетираните са пуснали Linux сървъри през 2014 г., а 82% планират да направят това през 2015 г.

През настоящата година делът на компаниите, разгърнали нови приложения, услуги и мрежова инфраструктура на база Linux, се е увеличил до 79% спрямо 65% през 2013 г. В същото време при Windows този показател е намалял от 45% на 38%.

Като основни предимства на Linux изследването откроява широката функционалност, високото ниво на сигурност, относително ниската цена за използване, липсата на обвързаност към конкретен производител и богатите познания по Linux на ИТ специалистите.

Linux е посочена като най-сигурната операционна система от 78% от анкетираните. Само 2% са на противното мнение, а 17% казват, че Linux и останалите платформи имат еднакво ниво на защитна от зловредни програми и хакери.

72% от компаниите доверяват изпълнението на критично важни задачи само на Linux. В изследването отпреди три години този показател е 60%.

Всички съвременни приложения се създават по методи и принципи, които се използват в Linux, твърди вицепрезидентът на Linux Foundation Аманда Макферсон. Изследването дава също важна информация за това как големите компании разгръщат Linux в сложни условия и как ще се развиват платформите в близкото десетилетие.

Коментар