Технологиите за ИТ сигурност са стари и безпомощни

Рисковете продължават да нарастват заедно с увеличаване на броя регистрирани устройства в мрежите

ИТ спецовете ги тревожи сигурността в облака

Над половината от всички клауд услуги и корпоративни данни са извън контрола на ИТ отделите, криптира се само една трета от информацията, установи проучване