Облачната ера променя подходите в криптирането

Данните ще могат да се обработват допълнително, без съдържанието им да се декодира в какъвто и да е етап от процеса