Облачната ера променя подходите в криптирането

В ерата на вездесъщите цифрови технологии изискванията към криптографията – науката за шифрирането на информацията – нарастват значително. Облачният компютинг, „големите данни” и предстоящият възход на интернет на нещата изискват решения, които са не само сигурни, но също така бързи и прагматични.

Това е причината за разработването на нови подходи в криптографията – основна цел на проекта „PREP-Crypto: Подготовка на криптографията за съвременни приложения“, който се реализира от Технологичния институт в Карлсруе. Европейският съвет за научни изследвания (ЕСНИ) ще финансира проекта с около 2 милиона евро през следващите пет години. Научен екип, ръководен от Денис Хофхайнц от ТИК, ще разработва системи, съчетаващи установените методи на криптографията с нови елементи.

„Във времената на изчислителни облаци и „големите данни” криптографията е нещо много повече от въпрос на сигурна комуникация”, обяснява Хофхайнц. Докато досегашната работа в областта е била съсредоточена предимно върху комуникацията чрез криптирани съобщения, днес предизвикателството е да се осигурят договорените права за достъп до данни и възможностите за обработката им в облачните центрове, като същевременно се гарантира сигурността на информацията.

По този начин доставчиците, като например операторите на облачни изчислителни центрове, могат да правят калкулации и да обработват данни на базата на чувствителни, кодирани данни на компании и частни лица, без да им се налага да декодират данните. Така се гарантира пълната сигурност на данните.

През последните години се разработват различни нови криптографски елементи в полза на все по-сложните сценарии на съвременната дигитална реалност. Пример за това е т.нар напълно хомоморфно криптиране. С помощта на този метод данните могат да бъдат допълнително обработвани, без съдържанието им да се декодира в какъвто и да е етап от процеса. Например, здравните данни на множество пациенти могат да се използват за статистически оценки, без трети лица да могат да узнават каквато и да е информация за конкретния пациент.

„Концепции като напълно хомоморфното криптиране павираха пътя към създаването на приложения, които бяха неосъществими досега”, казва Хофхайнц. „Но те далеч не са достатъчно ефикасни за практически приложения”.

За да се използва пълният потенциал на новите криптографски методи, е нужно допълнително разработване. Това ще позволи прилагането на новите постижения на криптографията в приложения, обслужващи специфични области. Ключов фактор в новите разработки ще е и стойността на разходите спрямо досега прилаганите сценарии.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар