Хибридният облак доминира ИТ инфраструктурата

Компаниите ще изоставят класическия рутер и ще възприемат като норма софтуерно-дефинираният подход към приложенията