Хибридният облак доминира ИТ инфраструктурата

Компаниите изнасят активно приложение и данни в облака, но продължават да пазят част от критичните си ресурси в своите центрове за данни

Компаниите изнасят активно приложения и данни в облака, но продължават да пазят част от критичните си ресурси в своите центрове за данни

2015-та година се оказа преломна за много компании. Те престанаха да се страхуват от облака, а това е свързано със съществени промени, сочи анализ на Riverbed Technology за тенденциите в ИТ сектора. Повсеместното внедряване на хибридни ИТ инфраструктури ще доведе до това, че през 2016 г. организациите ще се откажат от класическите рутери в офисите си.

По данни на Gartner и Harvard Business Review, над 70% от компаниите днес използват облачни приложения и услуги, но продължават да съхраняват някои критично важни ресурси в своите центрове за данни. Ето защо хибридната среда ще остане най-разпространеният модел за ИТ инфраструктура.

Ръстът в сложността на мрежите, появата на нови, силно разпределени архитектури за приложения и това, че бизнесът зависи пряко от работата на приложенията са фактори, които изискват радикално нов подход към решаване на ИТ задачите. През 2016 г. ИТ директорите ще внедряват технологии, които използват автоматизация и елементи на изкуствен интелект, за да контролират разпределените мрежи.

Освен това в компаниите ще се внедряват инструменти, които обезпечават видимост на производителността, сигурността и работата на крайните потребители по цялата мрежа, вкл. в облачните ресурси. В резултат на промените в мрежите, през 2016 г. големите компании постепенно ще изоставят класическия маршрутизатор. Норма ще стане софтуерно-дефинираният подход към приложенията, заключава анализът.

Коментар