Хибридният облак се ползва неосъзнато

Хибридният облак е по-разпространен, отколкото се предполага, твърди анализатор от Forrester. Ако една компания използва публичен облачен ресурс и съответно предаване на данни между локална система и публична клауд платформа, то това се счита за хибридна инсталация, смята Джеймс Стейтън.

Проучването на Forrester показва, че 30% от разработчиците вече са създавали приложения за работа в публичен облак. Над 70% от анкетираните съобщават, че компаниите им използват SaaS приложения (софтуер като услуга) и много от тях са се свързвали с бази данни и ERP програми в локалната инфраструктура.

Много често обаче публичните облачни ресурси се използват от служителите без консултация с ИТ отделите. Джеймс Стейтън съветва компаниите да извършат инвентаризация и да си изяснят: използват ли публични ресурси и ако да, има ли връзка между тях и локалните ресурси.

След това компаниите следва да се убедят, че хибридната система съответства на изискванията за сигурност и други ограничения и правила, както и да отстранят откритите проблеми. Според анализатора от Forrester, в много случаи хибридният облак се използва на практика, но това не се разбира и признава от компаниите.

Коментар