Fujitsu ще преобрази работата на Schneider Electric

Технологии на Fujitsu ще обезпечат сигурна мобилност на служителите и бизнес процесите на

Технологии на Fujitsu ще обезпечат сигурна мобилност на служителите и бизнес процесите на Schneider Electric в 80 страни по света

Японската корпорация Fujitsu сключи дългосрочно споразумение с Schneider Electric, в рамките на което ще преобразува работните места и локалните услуги на своя партньор в 80 страни по света, стана ясно на Fujitsu Forum 2015 миналата седмица в Мюнхен.

В частност, Fujitsu ще помогне на Schneider Electric да въведе иновативни работни места в офисите си в Европа, Близкия изток, Африка и Южна Америка. Решението Fujitsu Workplace Anywhere дава възможност на компаниите да повишат мобилността на своите служители и бизнес процеси чрез защитен достъп до приложения и данни от всяко устройство и от всяка точка по света.

Технологията обезпечава маневреност на бизнеса и му дава допълнителни предимства, съкращава разходи и повишава качеството на поддръжка на потребителите. В преходния период, който ще продължи 16 месеца, Fujitsu ще предостави услуги за работни места и съпътстващи услуги на над 50 хиляди потребители в еко-системата на Schneider Electric.

Договорът между двете компании предвижда доставка от Fujitsu на набор от иновативни решения Workplace Anywhere – глобална услуга за поддръжка, локални услуги, миграция на работни места във виртуализирана инфраструктура и модернизация на ИТ инфраструктурата на възложителя.

Коментар