Windows 8 води по уязвимости сред платформите на Microsoft

През 2013 г. са открити 156 дупки в сигурността на модерната система