Хетнет на Nokia и SK Telecom „хваща бика за рогата”

Новата хетерогенна мрежа решава проблема с крос-интерференцията, която се получава при смесица от различни клетки