Изкуствен интелект на Microsoft създава уеб сайтове от скици

Ключов елемент от системата се явява моделът за компютърно зрение, който е обучен предварително да „дешифрира” ръчно нарисувани скици на уеб страници