Пазарът на облачни услуги ще расте с 21% годишно

Разходите за общодостъпни облачни услуги ще нарастват с 28% годишно в периода 2016-2021 г., за да достигнат 226 млрд. долара, прогнозира анализаторската компания IDC.

Пазарът на публични клауд услуги се оценява ва 128 млрд. долара през настоящата година, или с 25,4% повече, отколкото през миналата. Очаква се в края на разглеждания период – през 2021 г. разходите за подобни услуги да възлязат на 266 млрд. долара..

Най-търсени в близка перспектива се очертават „приложенията като услуга”, които тази година ще заемат почти 60% от пазара. Останалите продажби се падат на „инфраструктура като услуга” и „платформа като услуга”.

Облачните услуги се ползват най-активно от компаниите в производствения и банковия сектор, както и от фирмите в сферата на търговията и професионалните услуги. Сумарно, тези сектори правят почти половината от разходите за публични клауд услуги.

Коментар