АЕЦ Козлодуй обяви 33,9 млн. лв. печалба за полугодието

Благоприятната пазарна среда повлия положително на резултатите на АЕЦ Козлодуй

АЕЦ Козлодуй приключи първото полугодие на 2017 г. с положителни финансови резултати. Печалбата на дружеството след данъчно облагане е в размер на 33,9 млн. лв., в сравнение с 236 хил. лв. за същия период на 2016 г. Приходите от дейността на атомната централа са 418 млн. лв., което е ръст от 22 млн. лв. спрямо първите шест месеца на миналата година.

Добрите финансови резултати са повлияни от намаляването на размера на вземанията от НЕК ЕАД и значително по-благоприятната, в сравнение с миналата година, пазарна среда, уточниха от централата.

Със собствени средства е обезпечено изпълнението на дейностите по осигуряване на безопасната експлоатация на ядрените блокове и изпълнението на инвестиционните проекти за продължаване на срока на експлоатация и за повишаване на мощността им.

Положителната тенденция продължава и през юли 2017 г. В края на месеца са отчетени приходи от продажба на електрическа енергия по регулирани и свободни цени на стойност почти 96 млн. лв. Това е най-високият размер на месечни приходи от продажби за АЕЦ Козлодуй от стартирането на либерализацията на енергийния пазар в страната през 2004 г. до момента.

Коментар