Избират изпълнител за първа фаза на проект за е-гласуване

Проучването и анализът на световните практики за електронно гласуване от дистанция ще определят параметрите на българската система

Държавна агенция „Електронно управление” стартира миналата седмица процедурата за избор на изпълнител по първа фаза на проекта „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване”. Проектът е сред приоритетните в Пътната карта в изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в България за периода 2014-2020 г., а срокът за подаване на оферти е 21 август т.г.

В рамките на процедурата ще бъдат извършени проучване и анализ на добрите световни практики за дистанционно електронно гласуване (ДЕГ) и ще бъдат проведени три симулации на електронно гласуване от дистанция. Процедурата е на обща стойност 33,33 хил. лв. (без ДДС).

Анализът трябва да изведе конкретни препоръки за българската система за дистанционно електронно гласуване, които ще бъдат отчетени при изпълнението на основната дейност по проекта – изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване.

Проучването и анализът на световните практики за електронно гласуване от дистанция ще определят параметрите на българската система. Дейността ще приключи през октомври 2017 г. и трябва да гарантира, че в българските условия ще бъде внедрена най-добрата система при минимален риск от прилагане на неподходящо техническо решение, избрано единствено на база икономическа целесъобразност.

Ще бъдат анализирани както технологичните, така и правните аспекти на системите, техните силни и слаби страни по отношение на бързина, сигурност, достъпност и функционалност на софтуера, уточниха от агенцията.

В рамките на първата фаза ще бъде избрана една от най-добре функциониращите системи, с която ще се проведат трите симулации на дистанционен електронен вот, при които ще се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати.

До края на септември 2017 г. ще се проведе встъпителното събитие по проекта. Ще бъдат разяснени дейностите, постигнатото към момента, предстоящите фази на проекта, както и очакваните резултати. Предвижда се симулациите да се проведат на двудневно публично събитие през ноември в София с участието на представители на медиите и на институциите.

Коментар