Телерик Академия с 8 безплатни JavaScript курса

Едни от най-търсените на пазара на труда JavaScript специалисти са т.нар. „full-stack“ разработчици, които са запознати с всички етапи от създаването на едно приложение

Осем безплатни онлайн ресурса за самоподготовка и практическо обучение
с езика JavaScript предлага Телерик Академия. Целта на образователната организация е да помогне на хора, които тепърва навлизат в сферата на софтуерното инженерство или искат да надградят познанията си.

JavaScript е един от най-използваните в световен мащаб езици за програмиране.
Основен фактор за широката му популярност е неговата универсалност. Той позволява да се разработват приложения за всички видове браузъри, устройства (уеб, десктоп и мобилни) и операционни системи. В допълнение много от най-често използваните днес приложения като Facebook, PayPal, LinkedIn и Uber, са базирани на JavaScript.

Серията безплатни онлайн ресурси за самообучение на Телерик Академия за насочени към хора, които искат да надградят своите познания или тепърва да навлязат в областта на програмирането с JavaScript. В допълнение, те могат да се включат присъствено в Telerik Academy Alpha – 6-месечна програма за подготовка на софтуерни инженери, кандидатстването за която започва през септември.

Ето и осемте онлайн курса, достъпни безплатно в Академията:

Бърз старт с HTML

Езикът HTML (Hypertext Markup Language) може да бъде разглеждан като структуриран текст, който се използва за представяне на информацията в уеб приложенията. Като всеки друг език и този има свои синтаксис и специфики, които могат да бъдат усвоени бързо и лесно, разработвайки самостоятелно статичен уеб сайт.

Визуално представяне със CSS

С помощта на CSS (Cascading Style Sheets) създадения с HTML текст се оформя, така че да изглежда добре и да се визуализира коректно, независимо от вида и размера на използваното устройство. Уменията по HTML и CSS са ключови за уеб front-end разработчиците, които се грижат за разработката и поддръжката на модерните уебсайтове – техните оформление, навигация и функционалност.

Основи на програмирането с JavaScript

Синтактично JavaScript се отличава значително от предходните програмни езици. Той включва термини и концепции като променливи, оператори, цикли, масиви и функции, които са фундаментални за всеки желаещ да се реализира като JavaScript програмист.

Обектно-ориентирано програмиране

Обучението продължава с ключови познания, които лесно могат да бъдат пренесени при изучаване или работа с редица други езици. В дълбочина се усвояват важни понятия като функции, класове и обекти, конструктори и наследяване и др. – техните специфики и употреба.

Забележителен потребителски интерфейс

Потребителите преценяват колко надеждна и модерна е една компания въз основа на визията на нейния сайт. Затова уменията за създаване на красив потребителски
интерфейс (UI), който отговаря на актуалните тенденции и добри практики в уеб
разработката, са високо ценени от работодателите и също така засегнати в обучението.

Задълбочени познания по JavaScript

Следващата стъпка от обучението е създаване на цялостни приложения, които
включват както front-end (видимата за потребителите част), така и back-end (сървърната част). За целта е необходимо използване на външни данни и някои от най-популярните JavaScript библиотеки, представени в курса.

Работа с Node.js
Node.js е платформа с отворен код, която позволява на JavaScript да премине от
браузъра в сървърната част. Използвайки Node.js, програмистите могат да създават
високо-функционални приложения от край до край, които след това бързо да бъдат
скалирани.

Овладяване на Angular

Уменията по Angular – платформа, създадена от Google за разработката на уеб front-end приложения, и TypeScript – език на Microsoft, който разширява функционалностите на JavaScript, предоставят допълнително конкурентно предимство на програмистите.

Едни от най-търсените на пазара на труда JavaScript специалисти са именно т.нар. „full-stack“ разработчици, които са запознати с всички етапи от създаването на едно
приложение. Овладяването както на front-end, така и на back-end разработката, е предпоставка за успешен старт на кариера в ИТ сектора, подчертаха от Телерик Академия.

Коментари по темата: „Телерик Академия с 8 безплатни JavaScript курса”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Сериозен софтуер, който трябва да работи и да е актуален поне 10 години

    за 10г си фалирал 3 пъти

  2. Денков

    Уеб дизайнерите е ясно те не са програмисти нито ИТ специалисти. Обаче за уеб програмисти разчитащи само и единствено на JavaScript и производните продукти са осакатени за цял живот.
    Несериозно е да се ползУва за щяло и нещяло навсякъде JavaScript. Особено разширения като TypeScript и подобни – това си е чисто закопаване и загробване на клиентите. Сериозен софтуер, който трябва да работи и да е актуален поне 10 години не може и не се пише на JavaScript.

Коментар