Невроморфен чип Intel Loihi работи като мозъка

Процесорът Loihi се самообучава, като използва различни типове обратни връзки, и става по-умен в процеса на работа

Intel разработва нов процесор, който може да ускори работата на приложенията за изкуствен интелект и да разшири сферата им на използване. Чипът с кодово име Loihi се определя като самообучаем и невроморфен.

Иновативният чип се изготвя по 14-нанометрова технология, като съдържа 130 000 неврона и 130 млн. синапса. Принципът на работа на Loihi е аналогичен на този, по който работи човешкият мозък.

Loihi се самообучава, като използва различни типове обратни връзки. В процеса на работа чипът става по-умен, прескачайки присъщия на днешните AI системи етап на обучение.

Архитектурата на Loihi напомня невронна мрежа, в която импулсите в синапсите служат за създаване и укрепване на връзките между невроните. Интелигентното поведение е резултат от кооперативно и конкурентно взаимодействие на участниците в мрежата и външния свят.

Тестовият чип Loihi включва цифрови схеми, които възпроизвеждат работата на базови елементи на мозъка и така ускоряват машинното обучение, като едновременно с това намаляват енергийната консумация.

От друга страна, използваният подход позволява на процесора да се обучава автономно в реално време, без да чака актуализации от облака, и освен това драстично повишава скоростта на работа.

По данни на Intel, обучението на Loihi става 1 млн. пъти по-бързо отколкото при други невронни мрежи, ако се сравнява общият брой операции, необходими за достигане на зададена точност. Нещо повече, чипът на Intel  изразходва значително по-малко ресурси за решаване на задачите.

Що се отнася до енергийната ефективност, Loihi превъзхожда 1000 пъти процесорите с общо предназначение, които се използват в обикновените самообучаващи се системи.

Intel обещава да предостави иновативния чип на водещи университети и изследователски звена, специализирани в разработката на изкуствен интелект, още през първата половина на 2018 г.

Коментар