Телелинк пое мрежата на „Луфтханза Техник София”

Луфтханза Техник София заменя съществуващата си мрежова инфраструктура с решение на Телелинк, което й дава повече гъвкавост, видимост и опростена поддръжка (снимка: GregorSchlaeger.de)

Луфтханза Техник София избра системния интегратор Телелинк за доставчик на професионални услуги по изграждане и поддръжка 24/7 на цялостната мрежова система на компанията в София. Телелинк ще доставя управляеми услуги на водещата световна компания, която ремонтира и поддържа теснофюзелажни самолети Airbus и Boeing.

Замяната на съществуващата мрежова инфраструктура на Луфтханза Техник София, предоставяна от голям доставчик на бизнес услуги, цели да осигури осигури по-гъвкав и опростен модел на техническа поддръжка и по-голяма видимост към собствената мрежа на компанията. Новата мрежова среда ще позволи на Луфтханза Техник София да получава стабилна, високонадеждна и подсигурена фиксирана и мобилна мрежова инфраструктура, съобщиха от системния интегратор.

Телелинк поема задачата да предоставя професионални услуги, включващи:

  • техническа оценка на съществуващата мрежова инфраструктура на Луфтханза Техник София за скалируемост, производителност и мениджмънт;
  • оглед на средата, оразмеряване и планиране на радиочестотния обхват на безжичната мрежа;
  • одит на политиките за сигурност, валидиране и анализ на потенциални рискове при интеграцията на новото оборудване и софтуер със съществуващата инфраструктура:
  • идентифициране на пропуски в текущата и планираната инфраструктура на компанията, които биха могли да попречат на новото оборудване и софтуер да работят оптимално.

„София е първата локация, където избираме услугите на Телелинк, като започнахме първо с изграждане и доставка на LAN и Wi-Fi през месец март тази година и продължихме с IP телефония през август”, разказа Росен Рангелов, мениджър Програма „Услуги – Централна инфраструктура” в Луфтханза Техник София.

По неговите думи, решението на Телелинк отговоря на всички изисквания на компанията по отношение на надеждност и сигурност. Партньорство може да бъде разширено и към други локации на Луфтханза Техник София по света.

„Като дългогодишен партньор на Cisco System, успяхме да предложим водещо в индустрията решение в комбинация с гъвкави професионални услуги, които смятам, че Луфтханза Техник София търсеха. Договорът ни се базира на модел „хардуер като услуга”, което ни накара да пренапишем някои от вътрешните ни правила, но ни позволи да бъдем по-гъвкави за в бъдеще”, сподели Иван Житиянов, директор „Системна интеграция” в Телелинк.

По време на интеграционната фаза експертите на системния интегратор са осигурили коректна работа на текущата мрежа, така че всички процеси да бъдат минимално засегнати. Извършените дейности се основават на предефинирани вътрешни процеси по управление на ИТ услуги на база на най-добрите практики по ITIL, ISO 27001 и Наръчника за управляеми услуги на Cisco Systems.

„Убедени сме, че ще можем да помагаме на клиента и в други локации извън България. Това би означавало увеличаване на инвестициите от наша страна както в човешки капитал, така и в оборудване, което сме готови да направим”, допълни Иван Житиянов.

Коментари по темата: „Телелинк пое мрежата на „Луфтханза Техник София””

добавете коментар...

  1. Димо

    Поредната далавера и шуробаджанащина за ТЕЛЕЛИНК и летището 🙂

  2. Иван Михайлов

    Стремим се да сме най-добрите!Гордея се ,че съм част от “ТЕЛЕЛИНК”.

Коментар