Създават виртуален асистент за възрастни

Високотехнологична модулна система ще помага на самотни възрастни хора да живеят активно и независимо в дома си въпреки тежестта на годините и заболяванията си, заяви Йордан Димитров от Балканския институт по труда и социалната политика (БИТСП), който представи днес иновативен проект за създаване на виртуален асистент в подкрепа на активното стареене.

Проектът (SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching) се финансира с близо 4 млн. евро от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Крайната му цел е да удължи максимално активния и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, като запази доброто физическо, емоционално и умствено състояние, както и социалните контакти на своите потребители за възможно най-дълго време.

Бъдещата онлайн платформа ще подпомага също работата на всички, които се грижат за възрастни хора – роднини, приятели, здравни и социални работници. Проектът ще продължи три години, с участието на партньори от пет европейски държави, вкл. водещи университети и технологични компании като българската ScaleFocus и немската Interactive Wear AG. Координатор на проекта е Балканският институт по труда и социалната политика в София.

Виртуалният асистент ще помага на възрастните хора да се чувстват добре в обичайната си среда, като събира данни за здравословното и емоционалното им състояние чрез сензори, интелигентни измервателни уреди, видео и аудио приемници. Системата ще следи жизнените функции и приемането на медикаменти, ще открива и алармира за негативни промени в настроението и поведението на своите потребители.

Интегрираната система ще предотвратява рискови ситуации (например пожар), като при определени условия автоматично изключва потенциалните причинители, ще сигнализира за злополуки. След анализ на здравните показатели и навиците на възрастния човек невидимият помощник ще дава препоръки за здравословна диета, ще предлага социални и културни занимания, както и групови дейности за свободното време.

В допълнение, системата ще подобрява социалните контакти на хората и ще предотвратява изолация и депресия, като поощрява редовното общуване с роднини, приятели и съседи, поддържа връзка с близките, приятелите, съседите и личния лекар на възрастния човек, за да му осигури навременна помощ при необходимост.

Виртуалният асистент ще осигурява също възможност за директна връзка с медицински специалисти, доставчици на социални услуги, доброволци, работодатели, които влизат в широкия социален кръг на потребителите на системата.

Бъдещата автономна модулна система ще събира информация чрез ненатрапчиви сензори, подходящи за постоянно носене или за монтаж в жилището. Ще се осъществява дискретно наблюдение на жизнената среда и личната активност при гаранция за неприкосновеност на личния живот, обясни Бернар Женко, технически ръководител на проекта. За директно общуване с крайните ползватели ще се разработят ясни потребителски интерфейси – визуални и звукови, адаптирани към нуждите и навиците на възрастните хора.

Системата ще анализира събраната персонална информация и ще взима самостоятелни решения да подсеща или поощрява своите потребители за определени действия в интерес на тяхното физическо и психично здраве (напр. да си вземат лекарствата, да си сготвят, да се обадят на приятел или да излязат на разходка). За целта ще се разработят специални стратегии и технологии за въздействие чрез убеждаване.

Коментар