Тод Англин: Разработчиците трябва да знаят своята кауза

„Мислим много за технологията, за системата. А трябва да се сещаме и за човешкия фактор – за човека, който ще ползва приложението”, казва Тод Англин – главен евангелист и вицепрезидент „Връзки с разработчици”, Progress

„Ние, разработчиците на приложения, трябва да знаем своята кауза – с какво допринасяме светът да е по-добър. Не е хубаво това, че сме толкова много вторачени в технологиите и в системите, които правим – нужно е да се отдръпнем крачка назад и да видим с какво помагаме на хората. Това заяви Тод Англин, главен евангелист и вицепрезидент „Връзки с разработчици”, Progress, в своеобразен анализ на силните и слабите страни на общността на софтуерните разработчици, след като тази сутрин откри конференцията DevReach 2017 в София.

Безспорно силна страна на разработчиците, според Англин, е това, че всички разбират нуждата от промяна – че е важно постоянно да се учат и да развиват уменията си. Хубаво е, че и работодателите разбират това. Свидетелство е фактът, че залата на DevReach 2017 е пълна и всички са дошли тук да научат най-новото.

„Но ние сме твърде големи техничари! Мислим много за технологията, за системата.  А трябва да се сещаме и за човешкия фактор – за човека, който ще ползва приложението, за това как се чувства той”, сподели Англин.

„Разработчиците трябва да сме малко като благотворителна организация: трябва да можем да се отдръпнем назад за момент и да видим как технологията ни помага на света, с какво го прави по-добър. Ето, вижте, когато запитаме разработчика какво работи, той отговаря – „разработвам приложение, разработвам сайт”… А трябва всъщност да казва, например, „аз помагам на децата да имат по-добър достъп до образование”. Това значи всеки да е наясно не само с технологията, но и да познава каузата си”, каза Англин.

Според топ-специалиста, най-важните умения за разработчиците в днешно време са тези, които са в основата на създаването на уеб приложения – такива като HTML, Javascript, CSS. Това са знания, които всеки от бранша трябва да знае. Оттам насетне, според своята специализация, разработчикът ще надгражда тези умения с различни нови познания.

Новите технологични тенденции – такива като изкуствен интелект, подобрена реалност, виртуална реалност, машинно самообучение – ще повлияят на ежедневната работа на разработчиците едва след 2-3 години, убеден е Англин. Едва тогава общността на програмистите ще започва да „нагазва” в тази нова сфера. Дотогава базовите умения на разработчиците следва да се надграждат със знания от областта на хардуера – нови видове сензори, памети и др.

Сигурността е нещо, което трябва да се има предвид във всеки написан ред код, съгласен е Англин, но в света на разработчиците това означава най-вече да се мисли за защитата на съхранението на информацията. Щом някъде има някакво съхранение на информация, тя трябва да бъде подсигурена, категоричен е той.

„Преносът на данни е относително подсигурен, за него има много технологии – такива като HTTPS, VPN и др. Но съхранението остава проблем. Това е нещо, за което програмистите проявяват мързел от години”, казва Англин. „Ние трябва да започнем постоянно да мислим как да съхраняваме данните сигурно. Това е необходимо, защото цената на несигурно съхраняваните данни става колосална в последните години”.

Говорейки за знания и умения, Англин е убеден, че ролята на академичното образование не бива да бъде подценявана никак. То е ценно, за да даде добри основи за по-нататъшното развитие на разработчиците.

„Ценно е да имаш добра основа – да се научиш на философията, структурното мислене, да знаеш как трябва да се подхожда към проблема. Оттам нататък, с течение на времето, различните технологии ще се менят, но когато имаш здравата основа, ще знаеш как бързо да напредваш. Само учене чрез практика не е достатъчно”, заключи Тод Англин.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментари по темата: „Тод Англин: Разработчиците трябва да знаят своята кауза”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Някой напоследък да е виждал 40 годишен програмист? Пък бил той и главен евангелист? Бъдещи програмисти, замислете се над това докато не е късно.

  2. Beyond

    Главен евангелист? 🙂

Коментар