Legrand LCS3 – нова система за структурно окабеляване

LCS3 внася значително подобрение чрез използване на висока категория и по-скоростни конектори

Нова система за структурно окабеляване на Legrand отговаря на нарастващите нужди от обмен на по-голям обем данни в сградите, по-висока скорост и разширяване на мрежите. Глобалният специалист в изграждането на електрически и цифрови инфраструктури въвежда на пазара LCS3 – богата гама от медни и оптични кабелни решения за локални мрежи и центрове за данни.

Legrand изтъква три предимства на LCS3 спрямо предходните си решения за структурно окабеляване – производителност, адаптивност и ефективност. Те са резултат от внедряване на ключови подобрения и иновации, вкл. използване на висока категория и по-скоростни конектори, модулен дизайн, висока плътност на портовете, оптимизирано охлаждане, техники за лесна инсталация и разширение на системата.

Производителност

Когато става въпрос за производителност на системата за структурно окабеляване, независимо от използваната технология (мед или оптика), това, което наистина има значение, е скоростта на пренос на данни. В това отношение LCS3 внася значително подобрение чрез използване на висока категория конектори RJ45 и дори още по- високоскоростни оптични конектори. Системата поддържа Ethernet приложения със скорост 25 Gbps и 40 Gbps по медна технология, 40 Gbps и 100 Gbps Ethernet по фибро-оптика и MTP/MPO висока плътност и решения до Cat. 8 по фибро-оптика и мед. Всички медни конектори от гамата LCS3 са PoE (Power over Ethernet) сертифицирани, наред със стандартната сертификация.

Адаптивност

Системата за структурно окабеляване Legrand LCS3 е адаптивна на всички нива, с възможност за лесно надграждане и разширяване в бъдеще. Това се постига чрез модулен дизайн на панелите и чекмеджетата, в които могат да се комбинират медни и оптични кабели, като същевременно се увеличава броят на свързващите точки. Инсталацията и поддръжката са улеснени, благодарение на новата заключваща система на конекторите и автоматичните плъзгащи се касети с бутон за лесно изваждане. Новата модулна касетна система и новият уред за запояване на оптични кабели са патентовани иновации на Legrand.

Ефективност

Ефективността на системата LCS3 е обезпечена от високата плътност на нейните компоненти. Пач-панелите и фиброоптичните чекмеджета са препроектирани за повече конектори и по-лесна инсталация, пояснява производителят. При медната технология плътността е 48 порта на модул, а при фиброоптичната – 96 LC и 144 LC на модул. Системата включва и ново фиброоптично чекмедже. В допълнение, дизайнът на новите сървърни шкафове позволява оптимизация на необходимия за охлаждане въздушен поток.

Решение за LAN мрежи и центрове за данни

Кабелната система на Legrand е еднакво подходяща както за LAN мрежи, така и за центрове за данни, при които от решаващо значение са високата скорост, плътност, адаптивност и гарантирана непрекъснатост на услугата. LCS3 може да бъде решение за конкретни проекти на инвеститори, специалисти или неспециалисти. Добавената стойност на LCS3 е в нейната съвместимост с всички останали продукти на Legrand, като новите LCS3 шкафове и разклонители (PDU) за разпределение на електроенергията, подчертават от компанията.

Печелившата стратегия на Legrand

Базирана във Франция, Legrand оперира на глобалния пазар, като приходите й за 2016 година възлизат на над 5 милиарда евро. Компанията следва печеливша стратегия за устойчив растеж чрез придобивания, иновации и постоянно въвеждане на пазара на нови продукти и инициативи – например, програмата за IoT устройства Eliot, неразделна част от която е и системата LCS3. В световен мащаб Legrand вече има над 20 милиона инсталирани свързани устройства. Компанията присъства директно на нашия пазар чрез филиала си Легранд България.