Comodo Cloud Antivirus – пази в реално време, сканира

В допълнение към защитата в реално време, Comodo Cloud Antivirus предлага четири режима на сканиране и т.нар. пясъчник

Comodo Cloud Antivirus защитава компютъра от заплахи за сигурността, като съчетава класически антивирус с възможности за безопасно изпълнение на приложения в специално обособена виртуална среда (sandbox, или „пясъчник”).

Инсталирането на защитния софтуер е максимално опростено за потребителя, от когото не се изискват почти никакви действия. След приключване на инсталацията, антивирусът стартира автоматично. Интерфейсът е интуитивен, с лесен достъп до всички опции.

В допълнение към защитата в реално време, Comodo Cloud Antivirus предлага четири режима на сканиране, като включва отделен модул за всеки от тях – бързо, пълно, на папки и файлове, избирателно според нуждите на поребителя. Липсва обаче опция за планирано сканиране.

Интересна възможност на тази програма е защитата с „пясъчник” (sandbox). Тази функция, също обособена в отделен модул, позволява изпълнение на някои приложения в безопасна среда, без риск от повреда на системата. Предвидени са настройки за пясъчника в менюто за конфигуриране.

В заключение, Comodo Cloud Antivirus се явява функционална антивирусна програма, която подсигурява компютъра с няколко защитни модула и поддържа пясъчник. Предимства са удобният интерфейс и възможностите за настройка, но очевиден недостатък е липсата на опция за планирано сканиране.

Даунлоуд: Comodo Cloud Antivirus

Коментар