ERP.BG реализира мащабен проект в Мундус Сървисиз

„Наличният в EnterpriseOne интерфейс за разработка на приложения, както и собствен език за програмиране ни позволяват лесно да пригодим системата към изискванията на компании от всеки икономически сектор”, подчерта Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG

Българската софтуерна фирма ERP.BG внедри система за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) в компанията за фасилити мениджмънт услуги Мундус Сървисиз АД. Проектът е изключително мащабен и обхваща осемте офиса и общо над 2500 служители на компанията, работещи в около 4000 локации.

Автоматизирана е работата по продажбите, оперативната дейност, финансите и счетоводството, както и на отделите „Покупки”, „Склад”, „Продажби”, „Счетоводство”, „Мобилни техници”, на супервайзърите и други участници в бизнес процесите, съобщиха от ERP.BG.

Освен ERP системата EnterpriseOne и едноименния CRM (Customer Relationships Management) софтуер, в рамките на проекта са внедрени и две допълнителни уеб базирани решения – за отчитане на разходите, както и за управление на ресурсите на компанията. Те са специално разработени за този клиент и интегрирани с ERP софтуера, така че системата да бъде изцяло съобразна със спецификата на дейността на Мундус, тъй като това е едно от първите внедрявания на ERP системи във фасилити мениджмънт бранша.

„Когато избирахме ERP система, за нас беше важно тя да е достатъчно гъвкава, за да отговори на спецификите на дейността ни, както и на комплексната структура на нашата организация. Радващо е, че българска компания успя да отговори на тези изисквания и да реализира успешно един толкова сложен проект”, заяви Славчо Парушев, член на Съвета на директорите на Мундус Сървисиз.

„Този проект е типичен пример за това как нашите инвестиции в изграждане на цялостна екосистема около EnterpriseOne и превръщането й в платформа за външни приложения ни позволяват да навлизаме в нови браншове, които не са традиционни потребители на ERP решения, и лесно да съобразяваме нашата система с техните специфични изисквания”, посочи от своя страна Иван Аржентински, управляващ партньор на ERP.BG.

По неговите думи, наличният в EnterpriseOne интерфейс за разработка на приложения, както и собствен език за програмиране позволяват на ERP.BG лесно да пригоди системата към изискванията на компании от всеки икономически сектор, както в България, така и в чужбина.

Коментар