Два проекта ще борят интернет зависимостта

Използването на интернет има неоспорими ползи, но редом с тях все по-голяма социална значимост придобиват рисковете и опасностите

Два проекта от конкурс за социално отговорни начинания рекламират отказ от пристрастеността към интернет и към смарт-устройства сред децата. Вместо да се вторачват в екраните и в джаджите, младежите е по-добре да се посветят на реални игри, на творчески занимания с родителите си, казват авторите на инициативите.

Проектът Без компютри – играй и се весели истински, без умни технологии цели да насърчи родителите да прекарват повече време заедно с децата си, в реално общуване, без посредничеството на умните технологии.

„Съвременният начин на живот ни накара екстремно да се адаптираме към забързания живот и ние, родителите, започнахме да отделяме по-малко време на децата си. Тази липса те запълват с помощта на смарт технологиите, които по-скоро им вредят, отколкото им помагат”, казват инициаторите на проекта.

Те се надяват да организират кампания, с която да обяснят колко е безценно е времето, отделяно от родителите за децата – и как това време не може да се върне или да бъде заместено от дребна електроника. “За децата прекараното време с родителите е желано и запомнящо се и оставя дълбоки емоции у тях”.

Инициативата Училищен модел в превенцията на интернет-зависимостта сред учениците пък насочена към учителите, отново с цел предпазване на децата от обзесията на електронния свят. Използването на интернет има неоспорими ползи, но редом с тях все по-голяма социална значимост придобиват рисковете и опасностите, до които води прекомерната му употреба, казват инициаторите. Негативите се разгръщат както на физическо, така и на психологическо ниво – и пряко рефлектират върху качеството на живот.

Конкретно в училище, пристрастяването към интернет рефлектира директно върху учебния процес, тъй като води до затруднени възприятия, трудности при домашната подготовка, липса на достатъчно сън и време за учене. Като краен резултат при учениците с интернет зависимост се наблюдава по-често занижен успех, формална и слаба подготовка и незадоволителни резултати в училище.

Някои изследвания стигат до там, че откриват зависимост между интернет пристрастяването и синдрома на хиперактивност и дефицит на внимание, отбелязват специалистите.

Надеждата на авторите на инициативата е да разработят пилотна програма за превенция на зависимостта от интернет с помощта на учителите от 22 СУ „Георги С.Раковски“ – училище със силно развита общност от ученици, учители и родители. Програмата ще може след това да се разпространи и сред други учебни заведения. Ключов елемент в нея е общуването с родителите.

От съществено значение и в двата проекта е насърчаването на организирането и самоорганизирането в младежки занятия, свързани с игри, отборни занимания, спорт, моделиране с безопасни материали, изработване на различни предмети и аксесоари, състезания и ролеви игри и др.

Двете инициативи за опазване на децата от зависмостта от интернет и смарт-технологиите търсят широка обществена подкрепа в конкурса на Деспред „Сподели и помогни“. Гласуването тече до 27 ноември.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар