Япония отваря достъпа до квантов компютър

Квантовият компютър на NTT работи при стайна температура

В понеделник, 27 ноември, Япония ще отвори за свободен отдалечен достъп услугите на своя квантов компютър, който все още е на етап прототип, съобщи агенция Nikkei.

Страната на изгряващото слънце влиза в надпреварата на водещите играчи в сферата на квантовите изчисления. Още от май 2016 г. в САЩ е осигурен отдалечен достъп до квантов компютър, в частност – до 5-, 16- и 17-кубитови системи на IBM. До края на настоящата година или през 2018-та компанията ще предложи публичен достъп до 20-кубитов квантов компютър.

В Япония квантовата система и достъпът до нея са обезпечени от оператора Nippon Telegraph and Telephone Company (NTT). Забележително е, че съществуващият прототип на квантов компютър работи при стайна температура.

NTT разработва квантови изчислителни системи на базата на предаване и съхранение на данни чрез фотони. За целта японските учени са създали система, която намалява 50 000 пъти скоростта на разпространение на светлината във вакуум.

Подобни системи се наричат линейно-оптични квантови изчисления или LOQC (Linear Optics Quantum Computation). При тях изчислителните възли се състоят от огледала, оптични блокове за фазово преместване, за разделяне на лъчи и други специфични решения.

Така изглеждат типичните системи за линейно-оптични квантови изчисления (LOQC)

Публичният квантов компютър на NTT използва за изчисления свойствата на светлината. По думите на разработчика, квантовата изчислителна система може да работи непрекъснато при стайна температура, благодарение на което консумацията на енергия е сведена до един киловат, а това е сравнимо с потреблението на един мощен настолен компютър.

В момента квантовата машина на NTT може да изпълнява само задачи за намиране на най-краткото разстояние между върховете на графите, но прави това по-бързо от която и да е друга изчислителна машина в света. Решаването на тази класическа задача от теория на графите изисква множество алгоритми, а приложенията й са достатъчно много – например, търсене на най-краткия път по GPS координати.

Коментар