Биометричните ID карти носят сериозни ползи за компаниите

Бизнесът все повече разчита на биометрични карти за идентификация на служителите (ID карти), за да затегне физическата и мрежовата сигурност и да подобри производителността на персонала, става ясно от наскоро проведена европейска конференция по ID карти и биометрични технологии.

Вероятно доста хора хранят съмнения относно техническата и етичната приложимост на тази технология. Но все повече фирми откриват, че корпоративните ID карти и биометричната технология могат да донесат осезаеми ползи.Най-очевидната е, че те могат да затегнат физическата сигурност на офисите. А когато се прилагат заедно с четци за карти, свързани към персоналните компютри, дават сигурност, че достъпът в мрежата е ограничен само за упълномощен персонал. Така компаниите могат по-добре да се защитават срещу измами, извършени от страна на служители – а това са 70% от всички фирмени измами, сочат резултатите от проучвания.

Макар че двойната проверка за автентичност с помощта на карта и на персонален идентификационен (PIN) код е по-сигурна, отколкото само една парола, сигурността може да бъде засилена още повече. Например чрез биометрично сканиране на персонала и проверка на съвпадение на резултатите с данните в централна база данни или с информация, съдържаща се в чиповете на ID картите на служителите. Биометриката е единственият истински метод за идентификация, тъй като паролите и картите за достъп могат да бъдат загубени, откраднати или предоставени на друго лице.

Въвеждането на такива технологии за сигурност в компаниите може също да помогне за по-голямото разпространение на мобилния бизнес. За фирмите ще бъде по-комфортно, когато позволяват на персонала да работи от дома си, но като знаят, че само конкретният служител има отдалечен достъп до данните.

Биометричната технология обаче се оказа по-скъпа от традиционните електронни карти за идентификация. Поради това експертите предупреждават фирмите, които прилагат тази технология, да се уверят, че инвестицията е пропорционална на риска. При защитения достъп не важи принципа “една мярка за всички”. Изборът на технология трябва да зависи от рисковия профил на това, което се опитвате да проверите за автентичност. Например, докато за ИТ директори на атомни електорцентрали може да е препоръчително да използват биометрични скенери за пръстови отпечатъци и ириси на очите, то за повечето офиси една проста електронна карта би била по-подходяща.

Предимства на идентификацията с биометрични ID карти
По-сигурно
Чрез биометричнита ID карти компаниите могат да затегнат физическата и мрежовата сигурност на офисите; да намалят значително измамите от от страна на служителите, които са 70% от всички измами 
По-удобно
Сканирането на една ID карта е далеч по-удобно и пести време в сравение с използването на пароли за достъп до множество приложения; намаляват се и разходите за поддръжка, свързани със забравени пароли

Фирмите, които използват биометрична технология, също така трябва да разработят стриктни политики за пазене на личната информация, за да защитят потребителите, т.е. служителите си. Трябва да е кристално ясно за какво ще се използва и за какво няма да се използва информацията, къде се съхранява и как се защитава. Шефовете трябва също да извършват одити, за да проверяте как се спазват политиките за сигурност. Много хора проявяват съмнение към биометричната технология, така че всеки пропуск при дефиниране на начините за използване на технологията и ползите за персонала може да доведе до вътрешна опозиция на проекта.

Според доставчиците на новите системи за сигурност, най-същественият момент в тяхната продажба е удобството, което предоставят корпоративните ID карти или биометричната технология. Според изследвания, служителите прекарват средно 15 минути на ден за регистриране в софтуерни приложения. Когато умножите това време по броя на служителите в една организация, получавате едно огромно снижение на продуктивността. Сканирането на една електронна ID карта осигурява далеч по-бърза алтернатива.

Възможността на картите или биометричното сканиране да заменят ефективно паролите може да доведе и до намаляване на някои разходи, свързани с поддръжката в случаите на забравени пароли. Някои производители на компютри, като например Lenovo (която купи PC бизнеса на IBM), вече вграждат скенери на пръстови отпечатаци в своите лаптопи, което е значителна крачка към по-масовото възприемане от страна на бизнеса на новите технологии за идентификация.

Коментар