ДАЕУ: Е-управлението е за всички

В електронното управление търсим бързи резултати за максимално широк кръг граждани, заяви Александър Йоловски – зам.-председател на ДАЕУ

Държавната агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) работи в последната година за въвеждане на е-управление за всички – за хората, за бизнеса и за самите администрации, заяви Александър Йоловски, зам.-председател на агенцията, при представяне на резултатите от проучване на Галъп за нагласите и основните очаквания от електронното управление.

„Социологическите данни ни правят по-уверени, че сме в правилната посока по отношение на очакванията на хората, на приоритетите и на крайните резултати от нашата работа”, коментира Йоловски резултатите от проучването. „Въпреки ниския дял на използващите електронни административни услуги (около 14 на сто), преобладаващата част от хората изискват администрацията да не занимава гражданите и бизнеса със своите вътрешни проблеми. Гражданите очакват бързо обслужване, без опашки и на едно гише или изобщо без гишета”, каза той.

Вече реално работи един от основните компоненти на електронното управление – средата за обмен на данни между основните регистри на администрацията RegiX, която дава възможност на администрациите вместо да изискват удостоверения от гражданите, да удостоверяват тези обстоятелства изцяло по служебен път.

Йоловски напомни, че една от основните пречки пред въвеждането на този подход досега е самата правна база и именно в това направление политическата воля и фокусът на усилията на ДАЕУ през последната година вече дават реални резултати.

За няколко месеца ДАЕУ внедри в експлоатация и Системата за сигурно електронно връчване (електронна препоръчана поща), която е друг основен компонент на е-управлението. Системата позволява на гражданите и на бизнеса сигурно и проследимо да връчват документи на администрацията, както и на самата администрация да връчва по електронен път официални документи на хората и на фирмите.

По този начин всички администрации вече имат възможност да изпълнят изискването на законодателството да предоставят всички свои административни услуги изцяло по електронен път. За целта обаче както администрациите, така и гражданите, трябва да си направят профили в системата, а за да я използват, трябва да разполагат със средство за електронна идентификация, подчерта Александър Йоловски.

Именно нежеланието на над 60 на сто от гражданите да се идентифицират по електронен път е един от основните резултати от проучването на Галъп. „Тези данни извеждат необходимост от широкомащабна информационна кампания за разясняване на методите за удостоверяването на самоличността на гражданите по електронен път”, коментира зам.-председателят на ДАЕУ.

Александър Йоловски напомни още, че електронното управление няма да замени взаимодействието с администрацията на гише, но ще бъде улеснение за хората, които не желаят или не могат да се явят на гише.

Предизвикателство остава цифровизацията на данните в ключови административни структури. „Ако базите данни на администрациите са на хартия, електронното управление не може да се случи. Този процес ще изисква не само финансов, но и човешки ресурс”, заключи Йоловски.

Коментар