Виртуален асистент в помощ на възрастните

Виртуален асистент за възрастни хора ще спазва стриктно новия европейски регламент за защита на личните данни на физическите лица, който влиза в сила от 25 май 2018 г., съобщиха от Балканският институт по труда и социалната политика (БИТСП), координатор на европейския проект SAAM.

Всички участници в предстоящото проучване на нуждите на потенциалните потребители и в тестовата фаза на проекта ще са доброволци. Те ще бъдат подробно информирани за функциите на датчиците и сензорите, монтирани в домовете или в дрехите им. Техните данни ще се събират и обработват само след изричното им писмено съгласие.

За целта БИТСП кандидатства за разширяване обхвата на дейността си като администратор на лични данни. За да го получи, той ще бъде подложен на щателна предварителна проверка от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), стана ясно тази седмица на среща между ръководството на Института и представители на Комисията.

БИТСП ще създаде вътрешен регистър на личните данни и специални процедури за работа с тях и ще предприеме всички необходими технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността на данните на възрастните хора, до които ще има достъп бъдещият виртуален асистент.

Системата ще съдейства на хората да се чувстват добре в обичайната си среда, като събира данни за здравословното и емоционалното им състояние чрез сензори, интелигентни измервателни уреди, видео и аудио приемници. Тя ще следи жизнените функции и приемането на медикаменти, ще открива и алармира за негативни промени в настроението и поведението на своите потребители.

След анализ на здравните показатели и навиците на възрастния човек невидимият помощник ще дава препоръки за здравословна диета, ще предлага социални и културни занимания. Именно събирането и обработването на тази информация изисква писмено съгласие от потребителите на виртуалния асистент.

В зависимост от потребностите, личните данни могат да се обработват напълно анонимно или под псевдоними (напр. индивидуални кодове). При проверка ще може да се установи какво, кога и защо се извършва с информацията за потребителите на виртуалния асистент.

Виртуалният асистент в подкрепа на активното стареене (SAAM – Supporting Active Ageing through Multimodal Coaching) се разработва в рамките на европейски проект. Той се финансира с близо 4 млн. евро от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”.

Крайната цел на проекта е да удължи максимално активния и самостоятелен живот на хората над 60 години в собствените им домове, като запази доброто физическо, емоционално и умствено състояние, както и социалните контакти на своите потребители за възможно най-дълго време.

Проектът започна на 1 октомври 2017 г. и ще продължи три години. В международния консорциум, който работи по него, влизат 10 организации от пет европейски държави.

Коментар