Европа ще влиза в Топ 3 при суперкомпютрите

Изчислителната машина в центъра Лайбниц, Мюнхен ще се нареди сред водещите суперкомпютри в света

Европа ще се сдобие с мощен суперкомпютър, претендент за първите места в световния рейтинг Top500, резултат от партньорството на две от водещите технологични компании – Intel и Lenovo.

Системата SuperMUC-NG се разработва за нуждите на суперкомпютърния център Лайбниц (LRZ) към Баварската академия на науките в Мюнхен, Германия. Предвижда се използване на над 6500 изчислителни възела Lenovo Think System SD650 от следващо поколение, процесори Intel Xeon Platinum с технология Intel Advanced Vector Extensions (Intel AVX 512) и архитектура Intel Omni-Path.

По план, суперкомпютърът трябва да бъде изграден до края на 2018 г. Очаква се системата да предложи изчислителна мощ от 26,7 петафлопа (квадрилиона операции с плаваща запетая в секунда). За сравнение, лидерът в последния Тор500 – китайският суперкомпютър Sunway TaihuLight – има производителност 93 петафлопа, следван от Tianhe-2 (MilkyWay-2) с 33,9 петафлопа и Piz Daint с 19,6 петафлопа.

Благодарение на технологични оптимизации от Intel и иновативно водно охлаждане от Lenovo, разходите за експлоатация на SuperMUC-NG ще бъдат значително намалени. В съчетание със софтуера Lenovo Energy Aware Run-Time (EAR), който динамично контролира мощността на системната инфраструктура по време на работа на приложенията, технологията за водно охлаждане на Lenovo ще осигури с 45% по-ниска консумация на електроенергия, в сравнение с аналогична система с въздушно охлаждане.

Бъдещият изчислителен комплекс SuperMUC-NG ще се използва за изследвания в редица научни дисциплини, вкл. астрофизика, хидродинамика, биология, медицина и др. Суперкомпютърът трябва да влезе в експлоатация към края на 2018 г.

Коментар