200GbE и 400GbE ще прокарат ново поколение Ethernet

Международният консорциум Ethernet Alliance, ангажиран с развитието на технологията Ethernet, приветства усилията на работната група IEEE 802.3 за утвърждаване на стандарта IEEE 802.3bs.

Вече са изготвени параметрите на MAC, слоевете на физическо ниво и параметрите за управление на мрежовите съединения със скорости 200 и 400 гигабита в секунда. Спецификациите 200GbE и 400GbE ще отговорят на изискванията към пропускателната способност, наложени от облачните центрове за данни и други приложения, свързани с интензивното предаване на данни.

Според ръководството на Ethernet Alliance, стандартът IEEE 802.3bs олицетворява прехода към ново поколение мрежи, като обезпечава повишаване на пропускателната способност и същевременно намалява разходите на база порт.

Алиансът вижда своята роля във внедряването на 200GbE и 400GbE, което ще способства появата на нови продукти като чиповете Broadcom StrataXGS Tomahawk 3 за Ethernet комутация. Чипътъ StrataXGS Tomahawk 3 BCM56980, например, може да работи в конфигурации 32x400GbE, 64x200GbE или 128x100GbE.

Коментар