Община Варна въвежда управление на опашките

Десет офиса за административно обслужване в община Варна бяха оборудвани със системи за управление на чакащи клиенти. Сред тях са централното звено за обслужване на общинската администрация, два офиса на дирекция „Местни данъци”, трите офиса на районна администрация „Аспарухово”, както и звената за предоставяне на услуги в администрациите на районите „Приморски”, „Младост”, „Владислав Варненчик” и „Одесос”.

Това е втората вълна от обекти, в които Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) внедрява система за управление на опашките.

Модерното оборудване, което спомага за подобряване на обслужването, вече работи успешно в още 39 обекта в страната, вкл. 12 офиса на дирекция „Документи за самоличност” към МВР, 1 офис на КАТ и 26 офиса на Националната агенция за приходи, сред които и този във Варна.

Системите за обслужване на чакащи клиенти съдържат клиентски терминал, оборудван с уред за издаване на билети; високоговорител за обявяване на следващия клиент; комбиниран екран, разположен на мястото за изчакване, и екрани на всяко гише.

В създадената зона за клиенти са монтирани устройства, които информират потребителите за предлаганите услуги, за времето за чакане и обслужване, насочват към съответното гише. Заявката на желаната услуга става чрез натискане на съответния бутон, като клиентът получава билет с пореден номер и допълнителна информация за средно време на изчакване, брой чакащи клиенти и др.

Системата дава на ръководителите на съответните администрации статистическа информация за взимане на решения за подобряване на организацията на работа.

Изпълнител на проекта на МДААР е фирма „Моникомп България” ЕООД.

Коментар