Образованието е основен приоритет за младите в ЕС

Повече от половината от младите европейци смятат образованието и придобиването на умения за водещ приоритет, на който ЕС следва да обърне внимание, сочи скорошно проучване на Евробарометър.

Опазването на околната среда и борбата с изменението на климата са на второ място, следвани от заетостта, както и управлението на миграционните потоци и интеграцията на бежанците.

31% от младите хора, участвали в проучването, заявяват, че са се ангажирали в организирана доброволческа дейност през последните 12 месеца, а повече от половината са свързани с организации като спортни клубове, младежки клубове или местни неправителствени организации.

Проучването, проведено сред около 11 000 граждани на възраст между 15 и 30 години показва, че в повечето случаи те са съгласни с необходимостта:

  • да се поощри развитието на критично мислене и способността за търсене на информация за борба с фалшивите новини и екстремизма (49%);
  • да се предостави лесен достъп до информацията относно преместването и работата в чужбина (49%);
  • да се насърчи промяната в поведението чрез екологични инициативи като устойчив транспорт или системи за рециклиране в Европа (40%).

Заключителната проява на инициативата „Ново повествование за Европа”, която се провежда в Брюксел, обединява резултатите от обсъжданията с младите хора през последните две години. Проектът достигна почти 62 000 млади хора чрез поредица от дебати в цяла Европа. 100 младежи представиха своите идеи за бъдещето пред комисаря по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич.

Коментар