Космически дронове дават нов живот на стари сателити

Маневра по скачване – космически дрон се прикрепва към стар спътник (снимка: Effective Space)

Сателитите в геостационарна орбита, които вече са излезли от употреба, но все още кръжат около земята, ще получат нов живот. През 2020 г. в космоса ще бъдат изпратени космически дронове, които ще поемат управлението на спътниците, след като са изчерпали горивото си.

Разработената автономна технология може да се окаже ключов напредък в операциите, свързани със сателити, в близко бъдеще – и вероятно ще “възпламени” този все по-конкурентен пазар.

Разположен на около 36 000 км. над екватора на Земята, поясът “Кларк” е свообразният небесен дом на около 600 от най-важните спътници. Те са в геостационарна орбита, което означава, че никога не се движат спрямо една конкретна точка от земната повърхност. Това им позволява да извършват различни важни операции от – прогнозиране на времето до телевизионно излъчване.

Пространството в пояса “Кларк” обаче намалява. Много от сателитите са проектирани да работят в продължение на 15 години. След това те вече не могат да контролират позициите си, стават безполезни и се превръщат в космически боклук, който хаби ценни позиции от пояса “Кларк”.

Много от тези сателити обаче разполагат с комуникационен хардуер, който все още работи отлично. Машините все още могат да се използват, само ако бъдат пренасочени. Дроновете на британската космическа компания Effective Space предлагат точно това.

В този смисъл те са едно от първите решения на проблема с остарелите спътници. Фирмата твърди, че нейният „неинтрузивен“ механизъм за скачване позволява на безпилотните машини да се прикрепят към сателити, които не са предназначени за скачване. След като заемат позиция, космическите дронове ще използват своите йонно-задвижващи системи, за да овладеят маневрите на спътниците. Така те ще ги направляват или докато хардуерът се развали, или докато се прецени, че мисията на сателита е приключила.

В края на живота на даден спътник съответният му дрон ще го насочи към орбитата-„гробище”, в която спътникът ще изгори безопасно в атмосферата на Земята.Така ще се освободи ценно пространство в пояса “Кларк”. Но космическите дронове няма да претърпят същата съдба – те ще се отделят от обречените спътници, за да поемат следващите си мисии.

Коментар