Общини внедряват софтуер на Microsoft

Общините Костинброд и Каварна ще осигурят електронно обслужване на гражданите. Меморандум с министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) предвижда внедряване на софтуерна платформа на Microsoft.
Процесът по внедряване ще се осъществи от ЦАПК „Прогрес”. Платформата дава възможност за интегриране на всички вече изградени и съществуващи системи в общината.
Проектът представлява модел на публично-частно партньорство. Платформата може да бъде внедрена във всяка община на територията на страната, която има интерес, независимо от нейната големина, съобщиха от МДААР.
Общините ще могат да работят с по-добри инструменти, ще използват много по-ефективно всички налични ресурси и ще разполагат с актуална информация, необходима за вземането на решения, обясниха от министерството.

В Костинброд предвиждат и създаване на общински портал, интегриран със системата, който ще позволи подаване на заявление за извършване на административни услуги по електронен път, както и пряка връзка с общинските служители чрез форуми, блогове и др.

по темата: „Общини внедряват софтуер на Microsoft”

добавете коментар...

  1. bobo

    В такава афера може да бъде забъркан само Малкия Мук.

Коментар