Bright Consulting придоби водещ ServiceNow екип на Балканите

„Дигитализацията все още се счита за предизвикателство. Бизнесът има нужда от помощ“, казва Ангел Кънчев, мениджър на Bright Consulting

Българската компания Bright Consulting, специализирана в решения за управление на ИТ и бизнес процеси, разширява портфолиото си от услуги чрез придобиване на най-големия ServiceNow екип от специалисти на Балканите. Стойността на сделката със Ziross – специализирана компания в сферата на дигитализацията на услуги – не се съобщава.

Ziross разработва иновативни решения за дигитализация с облачната платформа ServiceNow, която през миналата година е генерирала приходи в размер на 1,93 милиарда долара. С новата си придобивка, Bright Consulting ще може да предлага на клиентите по-широк спектър от услуги, част от портфолио от решения за оптимизация на бизнес процеси за някои от най-големите компании в Европа. След сделката със Ziross, екипът на Bright Consulting вече наброява над 70 специалисти.

„Проучване на McKinsey & Company от 2017 година показва, че по-малко от 40% от индустриите са дигитализирани, независимо от дълбокото навлизане на технологиите в някои области като медии и търговия. Има още много за правене“, коментира Ангел Кънчев, генерален мениджър на Bright Consulting. „Добрата новина е, че все повече фирми поставят дигитализацията на ключово място в своите приоритети. За съжаление обаче много компании срещат трудности още на експериментално ниво“, допълни той.

Основана в София, Ziross се отличава с най-бързо разрастващия се екип от специалисти, работещи с платформата ServiceNow на Балканите. Като част от Bright Consulting, компанията планира да разшири екипа си от 15 специалисти, доставящи цялостни решения за дигитализация на процеси – от анализа на бизнес целите и процесите, през внедряване в платформата ServiceNow до услуги по поддръжка.

Екипът на Ziross работи с международни клиенти от сферата на финансите, човешките ресурси, логистиката, ИТ и обслужването на клиенти. Портфолиото на Ziross включва значими по размер проекти за компании като HSBC (Управление на HR услуги), BP (разработване на иновативни приложения за управление на ИТ услуги в ServiceNow) и Experian (интеграция на ServiceNow с външни системи).

Придобиването на Ziross се вписва в бързо растящата необходимост от автоматизация на бизнес процеси в ключови индустрии като финансови услуги и банкиране, застраховане, телекомуникации и ИТ. „Помагаме на бизнеса да се развива в условията на ускорена дигитализация. Проучванията ясно показват, че когато фирмите адекватно отговорят на предизвикателството на дигитализацията, техните резултати също се подобряват“, посочи Ангел Кънчев, генерален мениджър на двете компании.

„Дигитализацията все още се счита за предизвикателство. За да могат да внедрят успешно мащабни дигитални инициативи, организациите трябва да вземат предвид необходимите промени в тяхната бизнес култура и процеси, както и наличието на правилните хора с необходимите умения и таланти, които да изведат промяната докрай. За някои, това е твърде много в дадения момент. Бизнесът има нужда от помощ“, обобщи Ангел Кънчев.

По неговите думи, когато говорим за дигитализация, пренебрегването на въпросите за сигурността все още не е рядкост. ИТ сигурността е интегрална част от всеки проект за дигитализация. Погрешно е сигурността да се счита за отделен проект, нещо което ще се реши от някой друг.